وبسایت شخصی مهران بادین‌دهش

دانش‌آموخته دکتری مدیریت سیستم‌ها از دانشگاه شهید بهشتی