24مهر

سازمان بیمه سلامت ایران در قوانین بودجه سنواتی (1374 الی 1398)

ایجاد شده توسط رضا باستانی نامقیدر بخش مقررات 0 نظر

سازمان بیمه سلامت ایران که پیش‌تر با نام سازمان بیمه خدمات درمانی در حوزه بیمه درمان فعالیت می‌نمود نقش چشم‌گیری در قوانین بودجه سنواتی داشته است که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد:

ردیف عنوان متن حکم موضوع
1 تبصره 14 قانون بودجه سال 1398 کل کشور الف- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف‌نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده(۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها(منابع) مندرج در جدول ذیل به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل ‌کشور واریز می­شود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می‌شود: …

تخصیص بخشی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها برای کاهش هزینه‌های مستقیم سلامت مردم، کمک به تأمین هزینه‌های درمان و پوشش کسری هزینه بیمه تکمیلی اقشار خاص
2 تبصره 17 قانون بودجه سال 1398 کل کشور الف ـ به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳۹۸ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌‌شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف ۱۲۹۲۰۳ تأمین می‌شود. بهره‌مندی از خدمات بیمه پایه سلامت در قالب آزمون وسع و از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و مراکز دانشگاهی
3 تبصره 17 قانون بودجه سال 1398 کل کشور ج ـ در راستای اجرائی نمودن بند «چ» ماده(۷۰) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف، کلیه شرکتها و صندوق‌های بیمه‌ پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(باهماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح)، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‌شدگان خود و به‌روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و نسبت به بهره‌برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، جهت ارائه‌ کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.

سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به استحقاق‌سنجی بیمه‌شدگان مشتمل بر امکان اعتبارسنجی بیمه‌ای و بازبینی رفع همپوشانی آنان با استفاده از پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان کشور و به صورت الکترونیکی اقدام کند. هزینه خدمات موضوع این حکم با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای تراکنش انجام‌شده تعیین و از مراجعه‌کننده دریافت می‌شود.

صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی و همچنین کلیه مراکز بهداشتی‌، تشخیصی‌، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان بیمه سلامت ایران ابلاغ می‌شود بدون نیاز به دفترچه و مبتنی بر نسخه الکترونیکی و با استفاده از امضای الکترونیکی موجود در پایگاه اطلاعات هویتی کشور به بیمه‌شدگان کلیه صندوق‌ها ارائه خدمت کنند. سازمان‌های بیمه‌گر پایه نیز موظفند کلیه پرداخت‌های خود به مراکز فوق را صرفاً براساس اسناد دریافتی از طریق سامانه الکترونیکی برخط انجام دهند. به ازای هر فقره نسخه الکترونیکی مبلغ هزار(۱.۰۰۰) ریال از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده‌ خدمت طرف قرار‌داد دریافت می‌شود. …

1) حذف دفترچه کاغذی، 2) استحقاق سنجی بر اساس پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان کشور و 3) نسخه الکترونیکی
4 تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 کل کشور اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۹۷ با رعايت قوانين و مقررات:

ه‍- دولت، اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا سه‌سال را صادر و به طلبكاران (طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، خريد تضميني محصولات راهبردي(استراتژيك) كشاورزي، مابه‌التفاوت قيمت تضميني محصولات با قيمت فروش، بيمه محصولات كشاورزي، تأديه بدهي‌هاي سازمان‌هاي بيمه پايه سلامت و مطالبات توليدكنندگان برق) تا سقف نود و پنج هزار ميليارد (۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال واگذار كند. بازپرداخت اصل اين اسناد در قوانين بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني مي‌شود و خزانه‌داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديف‌هاي فصل مربوطه و جدول (۸) اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام نمايد.

مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد ميليارد (۴۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از مبلغ موضوع اين بند به سازمان بيمه سلامت ايران اختصاص مي‌يابد.

پیش‌بینی طریق تأدیه بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایران
5 تبصره 14 قانون بودجه سال 1397 کل کشور الف – در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ و با هدف تحقق عدالت، كاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنين معطوف‌نمودن پرداخت يارانه نقدي به خانوارهاي نيازمند و در اجراي ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه كليه درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها مندرج در جدول ذيل به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها نزد خزانه‌داري كل‌كشور واريز و پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور، مطابق جدول ذيل هزينه مي‌گردد. …

تخصیص بخشی از منابع هدفمندی یارانه‌ها به کاهش هزینه‌های مستقیم سلامت و کمک به هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان و …
6 تبصره 17 قانون بودجه سال 1397 کل کشور الف- به منظور رعايت عدالت در سلامت و پايداري منابع، در سال ۱۳۹۷ ارائه بسته خدمات بيمه پايه تعريف‌شده براي كليه اقشار كه براساس آزمون وسع به‌صورت رايگان تحت پوشش بيمه پايه سلامت قرار مي‌گيرند، از طريق نظام ارجاع، پزشك خانواده و در مراكز دانشگاهي خواهدبود. بهره‌مندي از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌شده در مراكز غيردولتي و بيشتر از بسته خدمات بيمه پايه تعريف‌شده فوق‌الذكر، مستلزم مشاركت مالي بيمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بيمه خواهدبود. هزينه مربوط از محل رديف ۱۱-۱۲۹۰۰۰ تأمين مي‌شود. بهره‌مندی از خدمات بیمه پایه سلامت در قالب آزمون وسع و از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و مراکز دانشگاهی
7 تبصره 17 قانون بودجه سال 1398 کل کشور ب – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، راهنماي باليني براي حداقل دويست مورد از پرهزينه‌ترين خدمات را تهيه و به كليه مراكز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتي درماني و سازمان‌هاي بيمه‌گر جهت اجراء ابلاغ نمايد. راهنمای بالینی
8 تبصره 17 قانون بودجه سال 1397 کل کشور د‍ – در راستاي اجرائي نمودن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار پايگاه اطلاعات برخط بيمه‌شدگان درمان كشور و مديريت مصارف، كليه شركتها و صندوق‌هاي بيمه پايه و تكميلي درمان، دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري، سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح، كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان تأمين اجتماعي و ساير سازمان‌هاي بيمه‌گر مكلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بيمه‌شدگان خود و به‌روزآوري پايگاه مذكور به صورت رايگان حداكثر تا پايان شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۷ اقدام و نسبت به بهره‌برداري از پايگاه مذكور از طريق جايگزيني ابزارهاي الكترونيكي به جاي دفترچه، جهت ارائه كليه خدمات بيمه‌اي و درماني به بيمه‌شدگان تحت‌پوشش خود استفاده نمايند.

كليه مراكز بهداشتي، تشخيصي، درماني و دارويي اعم از دولتي، غيردولتي و خصوصي مكلفند خدمات خود را از طريق استحقاق‌سنجي از پايگاه اطلاعات برخط بيمه‌شدگان و براساس ضوابط اعلام‌شده توسط سازمان بيمه سلامت ايران، ارائه نمايند. همچنين سازمان بيمه سلامت ايران مكلف به حذف پوشش بيمه‌اي خود با ساير سازمان‌هاي بيمه‌اي است. شيوه‌نامه همپوشاني اين حكم توسط سازمان بيمه سلامت ايران تدوين و ابلاغ مي‌گردد.

1) نگه‌داری برخط اطلاعات بیمه‌شدگان، 2) استحقاق سنجی بر اساس پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان و 3) حذف هم‌پوشانی بیمه
9 تبصره 17 قانون بودجه سال 1397 کل کشور ز –

۱- سازمان‌ها و ارگان‌هاي غيردولتي كه به هر نحوي از منابع عمومي دولت استفاده مي‌كنند بايد از تعرفه بخش دولتي تبعيت نمايند. همچنين در مناطقي كه ساير بخشها از جمله سازمان تأمين اجتماعي، شهرداري و نيروهاي مسلح امكانات بيمارستاني و ارائه خدمات دارند بايد به كليه افراد بيمه‌شده با تعرفه دولتي خدمت ارائه نمايند.

۲- دولت مكلف است در قالب آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد بخشي از خدمات دارويي و درمان بيماران نازايي را مشمول بيمه پايه سلامت قرار داده و بخشي از هزينه بيماران نقص ايمني (متابوليك)، اسكلروز متعدد (ام اس)، بال پروانه‌اي و اوتيسم را همانند بيماران خاص محاسبه و از جدول شماره(۷) رديف ۱۲۹۰۰۱۵ پرداخت نمايد.

1) لزوم تبعیت از تعرفه‌ها توسط تمام مراکز درمانی و 2) افزایش مصادیق بسته خدمات بیمه پایه سلامت
10 تبصره 17 قانون بودجه سال 1396 کل کشور الف- به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال 1396 ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، حتی‌الامکان از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. بهره‌مندی از خدمات بیمه پایه سلامت در قالب آزمون وسع و از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و مراکز دانشگاهی
11 تبصره 17 قانون بودجه سال 1396 کل کشور ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، راهنمای بالینی برای حداقل پنجاه مورد از پرهزینه‌ترین خدمات را تهیه و به کلیه مراکز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی درمانی و سازمان‌های بیمه‌گر جهت اجراء ابلاغ نماید. راهنمای بالینی
12 تبصره 17 قانون بودجه سال 1396 کل کشور هـ- دولت مکلف است بخشی از خدمات دارویی و درمانی بیماران نازایی را مشمول بیمه پایه سلامت قرار داده و بخشی از هزینه دارویی بیماران متابولیک همانند بیماران خاص محاسبه و از محل جدول شماره (7) ردیفهای 23-129000 و 25-129000 پرداخت نماید. بسته خدمات بیمه پایه سلامت
13 تبصره 24 قانون بودجه سال 1395 کل کشور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می‌شود دفترچه‌های بیمه پایه درمانی مازاد افراد دارنده بیش از یک دفترچه بیمه پایه درمانی را که تا پایان شهریورماه نسبت به تعیین تکلیف و انتخاب یک دفترچه اقدام ننموده‌اند، ابطال کند. ابطال دفترچه‌های مازاد
14 تبصره 14 قانون بودجه سال 1394 کل کشور ج – دولت موظف است رزمندگان غیرشاغل و پیشمرگان کُرد مسلمان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد. اعتبارات این بند از محل ردیف بیمه ایرانیان قابل پرداخت است. بیمه ایرانیان پیشمرگان کرد مسلمان
15 تبصره 19 قانون بودجه سال 1394 کل کشور ز – کاروران (اپراتورهای) ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی موظفند علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (10) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار ردیف 140 – 530000 به شرح زیر به دستگاههای ذی‌ربط اختصاص می‌یابد: …

5 – پنج‌درصد (5% ) به سازمان بیمه سلامت ایران جهت ارتقای پوشش تعهدات خدمات دندانپزشکی و خود مراقبتی کودکان و نوجوانان زیر چهارده سال

پوشش تعهدات خدمات دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
16 تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور ط – از ابتداي سال 1393 علاوه بر افزايش قانوني نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يك واحد درصد به عنوان ماليات سلامت به نرخ ماليات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دريافت مستقيماً به رديف درآمدي 110512 واريز مي‌شود. صددرصد (100%) ‌منابع دريافتي از طريق رديف122-530000 به پوشش كامل درمان افراد ساكن در روستاها و شهرهاي داراي بيست‌هزارنفر جمعيت و پايين‌تر و جامعه عشايري (در چهارچوب نظام ارجاع)، اقدام و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تأمين تجهيزات بيمارستاني با اولويت بيمارستان‌هاي مناطق توسعه‌نيافته، مصارف هيأت امناي ارزي و ارتقاي سطح بيمه بيماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي خارج از روستاها و شهرهاي بالاي بيست‌هزار نفر جمعيت اقدام نمايد. مالیات سلامت
17 تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 کل کشور د- دولت موظف است رزمندگان غیرشاغل دارای دوازده ماه سابقه رزمندگی و پیشمرگان کُرد مسلمان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد. اعتبارات این بند از محل ردیف بیمه ایرانیان قابل پرداخت است. بیمه ایرانیان پیشمرگان کرد مسلمان
18 تبصره 16 قانون بودجه سال 1393 کل کشور ج- دولت مكلف است صددرصد (100%) هزينه‌هاي درماني مربوط به ايثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاههاي اجرائي و افراد تحت تكفل آنها اعم از خدمات درمان و بيمه تكميلي را توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران پرداخت نمايد. بیمه پایه و تکمیلی ایثارگران دستگاه‌های اجرایی
19 بند 83 قانون بودجه سال 1392 کل کشور کلیه سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند 60 ‌درصد‌ صورتحساب‌های ارسالی از سوی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دوهفته به‌عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه‌ماه پس از تحویل اسناد مربوط، پرداخت کنند. درصورت عدم اجرای حکم این بند سازمان‌های بیمه‌گر موظفند جریمه‌های آن را به نرخ سالانه 15 ‌درصد‌ جبران نمایند. مهلت پرداخت مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و نرخ جریمه دیرکرد
20 بند 98 قانون بودجه سال 1392 کل کشور ایثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاه اجرایی و افراد تحت تکفل آنها مخیّر به استفاده از خدمات بیمه و درمان تکمیلی و صددرصد‌ هزینه‌های درمانی مربوطه از دستگاه اجرایی متبوع یا بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشند.

استفاده ایثارگران از خدمات درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران منوط به واریز هزینه‌های مربوط از دستگاه اجرایی به بنیاد می‌باشد. اعتبارات این بند از محل ردیف 107 ـ 550000 تأمین می‌گردد.

در اجرای بند (ب) ماده(44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به تأمین صددرصد‌ هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان از سقف اعتبارات هزینه‌ای خود اقدام نمایند.

تخییر ایثارگران بین استفاده از خدمات بیمه و دریافت هزینه‌های درمانی از دستگاه اجرایی متبوع
21 بند 60 قانون بودجه سال 1391 کل کشور کلیه سازمانهای بیمه گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (60 %) صورتحساب های ارسالی از سوی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به  عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط، پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه گر موظفند ضرر و زیان آن را به نرخ پانزده درصد (15%) جبران نمایند. مهلت پرداخت مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و نرخ جریمه دیرکرد
22 بند 63 قانون بودجه سال 1391 کل کشور صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بیمه ای و درمانی مجازند تمام اعتبارات پیش بینی شده مندرج در قانون بودجه که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله را به حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران و حداقل به پنجاه درصد (50%) حق بیمه تکمیلی کامل آنان اختصاص دهند و پرداخت نمایند و هزینه های نیروی انسانی را ضمن صرفه جویی، از محل منابع داخلی خود تأمین و پرداخت نمایند. همچنین مستمری به همسر و فرزندان بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه دارند به نسبت سنوات پرداخت شود. بیمه تکمیلی بازنشستگان، وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران
23 بند 65 قانون بودجه سال 1391 کل کشور سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است برای افرادی که به  دلیل بیماریهای روحی و روانی و اعتیاد ازطریق قوه قضائیه یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برحسب ضرورت به بیمارستانها اعزام می شوند و دارای دفترچه بیمه خدمات درمانی نیستند ازمحل بیمه ایرانیان نسبت به صدور دفترچه درمانی رایگان اقدام کند و مطابق صورت هزینه های ارسالی دانشگاهها و مراکز درمانی نسبت به پرداخت هزینه اقدام نماید. بیمه ایرانیان افراد دارای بیماری‌های روحی و روانی و اعتیاد
24 بند 92 قانون بودجه سال 1390 کل کشور کلیه سازمانهای بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت‌درصد (۶۰%) صورتحسابهای ارسالی از سوی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه‌ماه پس از تحویل اسناد مربوط، به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمان‌های بیمه‌گر موظفند ضرر و زیان آن را جبران نمایند. مهلت پرداخت مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و نرخ جریمه دیرکرد
25 بند 103 قانون بودجه سال 1390 کل کشور صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بیمه‌ای مکلفند تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه، که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد به‌انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله را به‌طور کامل به حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران اختصاص دهند و پرداخت نمایند و هزینه‌های نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها را ضمن صرفه‌جویی، از محل منابع داخلی خود تأمین و پرداخت نمایند.مستمری زنان بی‌سرپرستی که اقدام به ازدواج می‌کنند، برقرار می‌ماند. بیمه تکمیلی بازنشستگان، وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران
26 بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور ی ـ کلیه سازمانهای بیمـه‌گر خدمـات درمـانی مـوظفند شصت‌درصد (60%) صورتحسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت نمایند در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه‌گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن می‌باشند. مهلت پرداخت مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و نرخ جریمه دیرکرد
27 بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور ع- صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بیمه‌ای مکلفند تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه، که پس از طی مراحلی در اختیار آنها قرار می‌گیرد را به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله به طور کامل به حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران اختصاص داده و پرداخت نماید و ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌های نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها، این هزینه‌ها را از محل منابع داخلی خود تأمین و پرداخت نماید. بیمه تکمیلی بازنشستگان، وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران
28 بند 8 قانون بودجه سال 1389 کل کشور ن ـ صددرصد (100%) حق بیمه خانوارهای روستایی، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و مؤسسات خیریه معادل پنج درصد (5%) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار توسط دولت از منابع عمومی تأمین می‎گردد.

حق بیمه خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته در سال 1389 معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزایای مستمر آنان (تا سقف هشت میلیون ریال حقوق و مزایای مستمر ماهانه) به شرح زیر تعیین می‎گردد:

ـ بیمه شونده: شاغل (2%) و بازنشستگان و موظفین (5/1%) حقوق و مزایای مستمر.

ـ دستگاه اجرائی: معادل سهم بیمه شونده.

ـ بقیه از اعتبارات مربوطه مندرج در قانون بودجه (برنامه بیمه کارمندان دولت (30405) ذیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و برنامه بیمه خدمات درمانی (30440) ذیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).

دستگاههای اجرائی موظفند حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان بازنشسته و موظفین را از حقوق آنها کسر و به اضافه سهم دستگاه حداکثر ظرف مدت یک ماه به‎حساب سازمانهای بیمه‎گر مربوطه واریز نمایند.

حق بیمه
29 بند 16 قانون بودجه سال 1389 کل کشور هـ ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است در سال 1389 در صورت بستری‌شدن اقشار محروم و مستضعف که تحت پوشش هیچگونه بیمه خدمات درمانی قرارندارند حسب مورد نسبت به بیمه نمودن آنان از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی از محل اعتبار ردیف 129109 قسمت چهارم این قانون اقدام نموده و آنها را به‌طور رایگان بیمه نماید. بیمه درمانی اقشار محروم و مستضعف
30 بند 14 قانون بودجه سال 1388 کل کشور حق بیمه خانوارهای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری بر مبنای هفت‌درصد (7%) حقوق و مزایای مشمول فصل اول آنان تعیین می‌گردد. حق بیمه
31 بند 22 قانون بودجه سال 1388 کل کشور کلیه سازمانهای بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت‌درصد (60%) صورتحسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دوهفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی، درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت نمایند. در صورت عدم اجراء حکم این بند سازمانهای بیمه‌گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن می باشند. مهلت پرداخت مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و نرخ جریمه دیرکرد
32 بند 24 قانون بودجه سال 1388 کل کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال 1388 اضافه بر هشت بیمارستان ذیل جدول شماره(20) مربوط به سال 1387، پس از امتیازبندی بیمارستانهای آموزشی، در تهران به ازای هر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی حداقل یک بیمارستان آموزشی و در سایر استانها نیز حداقل یک بیمارستان آموزشی که حائز حداکثر امتیاز هستند را به صورت هیات امنایی طبق مفاد این بند اداره نماید.

به هیات امنای مذکور در این بند تمام اختیارات قانونی هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تفویض می گردد.

اعضای هیات علمی شاغل در این مراکز به صورت تمام وقت جغرافیایی انجام وظیفه می نمایند.

سازمانهای بیمه‌گر موظفند دو برابر تعرفه‌های مصوب دولتی در ازاء حق‌العلاج پزشکی و هزینه‌تخت بستری (هتلینگ) و معادل تعرفه‌های مصوب دولتی در مورد سایر خدمات بر حسب اسناد هر کدام از بیمارستانها به حساب درآمد اختصاصی مربوطه واریز نمایند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است علاوه بر تخصیص صددرصد (100%) درآمد اختصاصی مکتبسه بیمارستان، معادل 6/1 برابر تعرفه مصوب دولتی حق العلاج و هزینه تخت بستری (هتلینگ) از منابع عمومی بیمارستان‌های فوق و از محل اعتبار بند(9) ردیف 550000 که در اختیار دانشگاه قرار می گیرد، مطابق عملکرد هر بیمارستان پرداخت نماید. این بیمارستان‌ها هیچگونه اعتبار هزینه‌ای دیگری غیر از منابع فوق از منابع عمومی دریافت نخواهند کرد.

درصد پرداختی توسط بیمه‌شده (فرانشیز) بیماران بر مبنای یک برابر تعرفه‌های دولتی اعمال خواهد شد. این مراکز مجاز به عقد قرارداد با بیمه های تکمیلی می‌باشند. سازمانهای دولتی در عقد قرارداد بیمه‌های تکمیلی این بیمارستان‌ها را باید در اولویت قرار دهند.

ضوابط اجرائی این بند شامل باز توزیع جبرانی اعضای هیات علمی و پرسنل تمام وقت، راه اندازی کلینیک‌های ویژه پذیرش بیماران، عقد قرارداد با بیمه‌های عمومی و تکمیلی، ارتقاء امور آموزشی و پژوهشی، زمان‌بندی و سایر موارد تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1388 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تأمین اعتبار بیمارستان آموزشی
33 بند 37 قانون بودجه سال 1388 کل کشور به منظور تأمین سلامت به صورت عادلانه برای کل مردم، ارتقاء کیفیت، کارآئی و بهره‌وری، اجرائی نمودن بیمه پایه سلامت با اولویت ارائه خدمات سطوح اول و دوم، استقرار پزشک خانواده و تکمیل اجرای نظام ارجاع در روستاها و شهرهای زیر یکصد هزار نفر تا پایان سال 1388 و استفاده از توان و امکانات بخش غیردولتی اقدامات زیر انجام خواهد شد.

الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید به نحوی برنامه ریزی نماید که حداقل چهل درصد(40%) از اعتبارات هزینه‌ای فصل سلامت و بهداشت و برنامه بیمه رایگان روستائیان برای ارائه خدمات سطح اول هزینه گردد.

ب- کلیه دستگاه های اجرائی از جمله سازمان های بیمه گر مکلفند سیاست‌ها و برنامه های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در رابطه با تحقق اهداف مذکور در این بند را اجراء نمایند. هزینه نمودن اعتبارات بیمه ای خارج از سیاست ها و برنامه های ابلاغی فوق و مصوبات شورای عالی بیمه ممنوع است.

ج- دولت مکلف است حداقل ده درصد(10%) از اعتبارات تملک دارائی مربوط به اجراء پروژه‌های بیمارستانی با اولویت پروژه های جدید را به صورت وجوه اداره‌شده یا تأمین سود تسهیلات بانکی و با عقد قرارداد در اختیار بخش غیر دولتی قراردهد.

د- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در هرجائی که نیاز داشته باشد از بخش خصوصی با شرایط مذکور در جزء فوق خرید خدمت نماید.

هـ – آئین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

اجرائی نمودن بیمه پایه سلامت
34 تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور ب ـ به منظور ایجاد عدالت در برخورداری از خدمات بیمه درمانی و دسترسی همگانی به خدمات درمانی در سال 1386 آحاد جمعیت کشور براساس مفاد ماده (13) قانون بیمه همگانی تحت پوشش بیمه پایه خدمات درمانی قرار می‌گیرند.

1 ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خدمات مشمول بیمه پایه خدمات درمانی را حداکثر ظرف سه ماه تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه برساند. این مصوبه برای کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجراء می‌باشد.

2 ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است با هوشمند‌کردن برنامه‌های بیمه خدمات درمانی و تهیه نرم‌افزاری جامع نسبت به صدور دفترچه یا کارت بیمه پایه درمانی همگانی اقدام و طی دستورالعملی کلیه سازمانهای بیمه‌گر پایه را مکلف به صدور دفترچه یا کارت بیمه پایه خدمات درمانی با درج شماره ملی در آن نماید.

سازمان ثبت احوال کشور موظف است اطلاعات پایه جمعیتی کشور را به صورت برخط (online) و یا روزانه در اختیار سازمان‌های ذی‌ربط قرار دهد.

دولت مکلف است بیمه خدمات درمانی کلیه کارکنان اعم از شاغلین، بازنشسته‌ها، وظیفه یا مستمری‌بگیران و اعضاء خانواده آنان را به نحوی ساماندهی نماید تا بتوانند مطابق تعرفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مراجعه مستقیم از خدمات کلیه پزشکان و مراکز خدمات بهداشتی و درمانی، آزمایشگاهی و داروخانه‌های سراسر کشور بهره‌مند شوند. آئین‌نامه مربوط با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رفاه و تأمین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بیمه همگانی خدمات درمانی
35 تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور ذ ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است در سال 1386 در صورت بستری شدن اقشار محروم و مستضعف که تحت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار ندارند حسب مورد نسبت به بیمه نمودن آنان از طریق سازمان بیمة خدمات درمانی تا سقف نهصد و هفتاد و هشت میلیارد(978.000.000.000)ریال از محل اعتبار ردیف 129109 قسمت چهارم این قانون اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه نماید. این بیماران هنگام بستری شدن در بیمارستان‌های دولتی، برای بستری شدن ده‌درصد (10%) و برای بیماران سرپایی سی‌درصد (30%)‌ هزینه‌ها را (فرانشیز) پرداخت خواهند کرد.

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است براساس ماده(91) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کلیه روستاییان و اهالی شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار‌نفر را که تحت پوشش هیچ نوع بیمه خدمات درمانی نمی‌باشند به طور رایگان و از محل اعتبار ردیف 129109 قسمت چهارم این قانون تحت پوشش خدمات درمانی قرار داده و حداکثر ظرف نیمه اول سال 1386 دفترچة بیمة درمان آنان را صادر و تحویل نماید.

پوشش بیمه‌ای اقشار محروم و مستضعف و نظام ارجاع روستایی
36 تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور ک ـ سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1386 تمامی اعتبارات ردیف‌های مربوط به بیمه درمان را صرفاً به پرداخت سهم سازمان در درمان بیمه‌شدگان اختصاص دهد.

سازمانهای بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند هشتاد درصد (80%) صورتحساب‌های ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دو هفته بعنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی، درمانی را حداکثر تا سه ماه پس

از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی سازمان مزبور پرداخت نماید. در صورت عدم اجراء حکم این بند سازمانهای بیمه‌گر موظف به تأمین ضرر و زیان حاصله می‌باشند.

آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و تا آخر فروردین ماه 1386 به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

مهلت پرداخت مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و نرخ جریمه دیرکرد
37 تبصره 8 قانون بودجه سال 1385 کل کشور د ـ دولت مکلف است به منظور پرداخت بدهی‌های قطعی خود به سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، آستان قدس رضوی، شهرداریها، سازمان بیمه خدمات درمانی، صندوق ذخیره بسیجیان، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر دستگاههای اجرایی براساس ارقام ثبت شده و منعکس در دفاتر و صورتهای مالی آنان که مورد تأیید سازمان حسابرسی و مورد موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باشد از طریق واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت، سهام دولت در شرکتهایی مانند شرکتهای پتروشیمی جم، مارون، تندگویان، بوعلی‌سینا، زاگرس، بندر امام، تبریز و پارس، شرکت ملی صنایع مس ایران، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران، فولاد مبارکه، شرکتهای سیمان و طرحهای نیمه تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مشروط بر عدم مغایرت با صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی حداکثر تا چهل درصد (40%) از سهام شرکتهای مذکور تا سقف چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال به شرح زیر واگذار نماید به نحوی که پنجاه و یک درصد (51%) سهم در اختیار دولت باقی بماند: …

ـ سازمان بیمه خدمات درمانی دو هزار میلیارد (2.000.00.000.000) ریال

شیوه تأدیه دیون سازمان
38 تبصره 14 قانون بودجه سال 1385 کل کشور الف- سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1385 تمامی اعتبارات ردیف‌های مربوط به بیمه درمان را صرفاً به پرداخت سهم سازمان در درمان بیمه‌شدگان اختصاص دهد. سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند هشتاد درصد (80%) صورتحساب‌های

ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی سازمان مزبور، پرداخت نمایند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه‌گر موظف به تأمین ضرر و زیان حاصله می‌باشند.

آئین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و تا آخر فروردین ماه 1385 به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تعرفه‌های اعلام شده توسط دولت برای هر سال، از اول فروردین ماه همان سال قابل اعمال و لازم‌الاجرا می‌باشد.

شورای‌عالی بیمه، کمیته‌ای را برای حل اختلاف در کسورات بین مؤسسات بیمه‌گر و دانشگاه‌ها تعیین می‌نماید.

مهلت پرداخت مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و نرخ جریمه دیرکرد
39 تبصره 14 قانون بودجه سال 1385 کل کشور هـ – به منظور پیشگیری و درمان بیماری‌های دهان و دندان (به استثنای موارد عمل‌های زیبایی) کودکان زیر 12 سال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (شبکه بهداشتی و درمانی کشور) موظف است از محل اعتبار ردیف 503828 مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال هزینه نماید. موارد ارجاع جهت درمان این بیماری‌ها طبق تعرفه مشخص به صورت کامل از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی تحت پوشش قرار می‌گیرد. پیش‌بینی اعتبار به منظور پیشگیری و درمان بیماری‌های دهان و
40 تبصره 15 قانون بودجه سال 1385 کل کشور الف- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است در سال 1385 در صورت بستری شدن اقشار محروم و مستضعف که تحت پوشش هیچ‌گونه بیمه درمانی قرار ندارند حسب مورد نسبت به بیمه نمودن آنان از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی از محل ردیف 129109 اقدام نموده و آن‌ها را به طور رایگان بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستان‌های دولتی، ده درصد (10%) هزینه‌ها را (فرانشیز) پرداخت خواهند کرد.

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است براساس ماده (91) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کلیه روستاییان و اهالی شهرهای با جمعیت کم‌تر از بیست هزار نفر را که تحت پوشش هیچ نوع بیمه خدمات درمانی نمی‌باشند به طور رایگان و از محل اعتبار ردیف 129109 قسمت چهارم این قانون تحت پوشش خدمات درمانی قرار داده و حداکثر ظرف نیمه اول سال 1385 دفترچه بیمه درمان آنان را صادر و تحویل نماید.

پوشش بیمه‌ای اقشار محروم و مستضعف و نظام ارجاع روستایی
41 تبصره 8 قانون بودجه سال 1384 کل کشور ت – دولت مکلف است به منظور پرداخت بدهی های خود به: …

– سازمان بیمه خدمات درمانی …

براساس ارقام ثبت شده و منعکس در دفاتر و صورتهای مالی آنان که مورد تأیید سازمان حسابرسی و موردموافقت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور قرارگیرد ازطریق واگذاری:

– اموال منقول و غیرمنقول دولت

– سهام دولت در شرکتها

– سهام شرکت های مادرتخصصی در شرکت های تابعه و وابسته به آنها از جمله شرکت های کشت و صنعت شهید بهشتی و شهید رجایی

– حداکثر بیست درصد (20%) سهام شرکت های پتروشیمی ، شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ، شرکت های سیمان و شرکت های فولاد

به میزان حداقل (به ترتیب سازمانها و مؤسسات فوق الذکر)

– نه هزار و سیصد و پنجاه میلیارد (9.350.000.000.000) ریال

– نه هزار و سیصد و پنجاه میلیارد (9.350.000.000.000) ریال

– سیصد و پنجاه میلیارد (350.000.000.000) ریال

– یکهزار و یکصد و پنجاه میلیارد (1.150.000.000.000) ریال

– پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال

– دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال

– سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال

– دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال

از محل اعتبار ردیف 101001 تا سقف بدهی تأیید شده دولت به دستگاه های اجرایی فوق الذکر اقدام نماید.

شیوه تأدیه دیون سازمان
42 تبصره 14 قانون بودجه سال 1384 کل کشور الف – در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند در طول سال 1384 با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به هرگونه جابه جایی ، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف ها در محدوده اعتبارات مصوب به میزان سی درصد (30%) اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی ، بهداشتی و آموزشی حاصل نشود.

سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1384 تمامی اعتبارات ردیف های مربوط به بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید و پنجاه درصد (50%) صورت حسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی به عنوان علی الحساب پرداخت نماید.

سازمان های بیمه گر خدمات درمانی موظفند بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی سازمان مزبور پرداخت نمایند.

دولت مکلف است برای کلیه روستائیان تحت پوشش خدمات بیمه درمانی دفترچه درمان صادر نموده و هزینه های چاپ و صدور آن را از بیمه شدگان دریافت نماید.

در اجرای ماده (17) قانون بیمه همگانی مصوب 3/8/1383 مجلس شورای اسلامی ، سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند با کلیة مؤسسات و مراکز بهداشتی درمانی که آماده ارائة خدمات درمانی با تعهد به رعایت تعرفه های دولتی مصوب هیأت وزیران می باشند، عقد قرارداد نمایند.

اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
43 تبصره 14 قانون بودجه سال 1384 کل کشور ج – به منظور پیشگیری و درمان بیماری‌های دهان و دندان (به استثنای موارد عمل‌های زیبائی ) کودکان زیر 12 سال، شبکه بهداشتی و درمانی کشور موظف است خدمات پیشگیری از این بیماریها را انجام دهد. موارد ارجاع جهت درمان این بیماری‌ها طبق تعرفه مشخص بصورت کامل از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی تحت پوشش قرار می گیرد.

بار مالی ناشی از این تکلیف از محل حذف اعتبار بیمه درمان ذیل دستگاه های اجرائی به میزان حداقل یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال تأمین و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بیمه خدمات درمانی قرار می‌گیرد (سهم هریک از دستگاه های مذکور معادل 50% می باشد).

پیش‌بینی اعتبار جهت پیشگیری و درمان بیماری‌های دهان و دندان
44 تبصره 15 قانون بودجه سال 1384 کل کشور الف – وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است در سال 1384 در صورت بستری شدن اقشار آسیب پذیر که تحت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار ندارند نسبت به بیمه نمودن آنان از طریق سازمانهای ذی ربط از محل ردیف 129109 اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستانهای دولتی ، ده درصد (10%) هزینه ها را (فرانشیز) پرداخت خواهند کرد.

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است کلیة روستائیان و اهالی شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر را که تحت پوشش هیچ نوع بیمة خدمات درمانی نمی باشند به طور رایگان و از محل اعتبار ردیف 129109 قسمت چهارم این قانون تحت پوشش خدمات درمانی قرار داده و حداکثر ظرف نیمه اول سال 1384 دفترچة بیمة درمان آنان را صادر و تحویل نماید.

پوشش بیمه‌ای اقشار آسیب پذیر و نظام ارجاع روستایی
45 تبصره 15 قانون بودجه سال 1384 کل کشور ث – مبلغ یکصد و هفتاد میلیارد (170.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیفهای 104001، 111120 و 132500 قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری ، لشکری و مستمری بگیران تأمین اجتماعی که به نسبت بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش هر یک از صندوق ها توزیع شده است، طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص می یابد. بیمه درمانی مکمل بازنشستگان
46 تبصره 15 قانون بودجه سال 1384 کل کشور ز – در سال 1384 هرگونه پرداخت از محل و منبع تأمین مالی از قبیل منابع داخلی، بودجه یا اعتباراتی که از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی می باشند و حتی اعتبارات مربوط به برنامة خدمات رفاهی کارکنان و سایر برنامه ها، توسط کلیة دستگاه های اجرایی اعم از مستلزم ذکر یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص و به طورکلی دستگاه های مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و شرکت های تابعه و وابسته به آنها، به منظور ارائه خدمات بیمه ای تکمیلی بیش از تعرفه های مصوب هیأت وزیران ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است معادل مابه التفاوت هزینه های انجام شده بیشتر از تعرفه مصوب در سال 1383 را دقیقاً محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید. این وزارتخانه مکلف است مابه التفاوت یادشده را هر سه ماه یک

بار از بودجة دستگاه های ذی ربط کسر و معادل صددرصد (100%) آن را پس از واریز به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 140104 قسمت سوم این قانون دراختیار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار دهد تا با اختصاص آن به سازمان های بیمه ای و نهادهای ذی ربط برای تکمیل پوشش، افزایش سرانه و کیفیت بیمة درمانی بخصوص بیمة درمانی روستائیان و اقشار آسیب پذیر هزینه نماید.

هرگونه بیمة تکمیلی صرفاً از محل مشارکت کارکنان و با حمایت حقوقی دستگاه مربوطه و براساس سیاستگذاری شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی مجاز خواهد بود.

پیش‌بینی اعتبار بیمة درمانی روستائیان و اقشار آسیب پذیر
47 تبصره 5 قانون بودجه سال 1383 کل کشور ‌د – مبلغ یکصد و سی میلیارد (000 000 000 130) ریال از محل اعتبار ردیفهای104001، 132500 و 111120 قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی‌مکمل برای بازنشستگان کشوری، لشکری و مستمری بگیران تأمین اجتماعی طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص می‌یابد. بیمه درمانی مکمل
48 تبصره 5 قانون بودجه سال 1383 کل کشور ذ- … به میزان دو هزار میلیارد (000 000 000 000 2) ریال از سهام شرکتهای دولتی بابت بدهی دولت به سازمان بیمه خدمات درمانی واگذار می‌شود. شیوه تأدیه دیون سازمان
49 تبصره 10 قانون بودجه سال 1383 کل کشور الف – درجهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب1373.8.3، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند در طول سال 1383 با‌موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به هرگونه جابه جائی، تغییر ردیف و‌کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به نحوی‌که حداکثر تسهیلات لازم دراجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز‌درمانی، بهداشتی و آموزشی حاصل نشود.

‌سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1383 تمامی اعتبارات‌ردیفهای مربوط به بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید.

‌دولت مکلف است برای کلیه روستائیان تحت پوشش خدمات بیمه درمانی‌دفترچه درمان صادر و هزینه‌های چاپ و صدور آن را از بیمه شدگان دریافت نماید.

اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
50 تبصره 10 قانون بودجه سال 1383 کل کشور ب – در اجرای ماده (193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع‌مخاطرات جانی مصوب 1354.3.5، تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی (‌اعم از‌ خصوصی و دولتی) باید نسبت به پذیرش مصدومان ناشی از حوادث و سوانح اقدام‌نمایند. کلیه شرکتهای بیمه‌گر تجاری مکلفند بر مبنای قرارداد منعقد شده با بیمه شده،‌هزینه‌های مربوط به درمان بیمه شده خود را بلافاصله بدون هیچ قید و شرط دیگری با‌ارائه صورتحساب از بیمارستان و مراکز درمانی مربوط براساس تعرفه‌های موضوع ماده(8) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب 1373.8.3 پرداخت نمایند.

‌هزینه‌های مصدومانی که تحت پوشش بیمه حوادث و سوانح نیستند، از محل‌ردیف متمرکز 129086 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین خواهد شد.

‌آئین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه مرکزی ایران به‌تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.

‌احکام قانونی این بند از تبصره (10) عیناً درمورد بیماران اورژانسی غیرمصدوم نیز باید اجرا گردد، تخلف از این حکم به منزله تخلف از قانون است و پیگرد کیفری دارد.

اجرای ماده (193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع‌مخاطرات جانی
51 تبصره 10 قانون بودجه سال 1383 کل کشور ت – دولت مکلف است در سال 1383 نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که تحت‌پوشش هیچ‌گونه بیمه درمانی قرار ندارند، اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه نماید. ‌این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستانهای دولتی، بیست و پنج درصد (25%) ‌سهمی که بیمه شده باید بپردازد (‌فرانشیز) خواهند پرداخت. بیمه همگانی آحاد جامعه
52 تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 کل کشور د – مبلغ‌ یکصد و سی‌ میلیارد (000ر000ر000ر130) ریال‌ از محل‌ اعتبار ردیف‌های‌ 104001، 106001، 111195، 132500 و 111120 قسمت‌ چهارم‌ این‌ قانون‌ جهت‌ اجرای‌ طرح‌ بیمه درمانی‌ مکمل‌ برای‌ بازنشستگان‌ کشوری‌، لشکری‌ و مستمری‌بگیران‌ تأمین‌ اجتماعی‌ طبق‌ ضوابطی‌ که با پیشنهاد شورای‌ عالی‌ بیمه خدمات‌ درمانی‌ کشور به تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد، اختصاص‌ می‌یابد. بیمه درمانی مکمل بازنشستگان
53 تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 کل کشور ذ – … به ‌میزان‌ دوهزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر2) ریال‌ از سهام‌ شرکتهای‌ دولتی‌ بابت‌ بدهی‌ دولت‌ به سازمان‌ بیمه خدمات‌ درمانی‌ واگذار می‌شود. شیوه تأدیه دیون سازمان
54 تبصره 10 قانون بودجه سال 1382 کل کشور الف‌ – در جهت‌ اجرای‌ قانون‌ بیمه همگانی‌ خدمات‌ درمانی‌ کشور مصوب‌ 3/8/1373، وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ می‌تواند در طول‌ سال‌ 1382 با موافقت‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه ریزی‌ کشور نسبت‌ به هرگونه جابه جائی‌، تغییر ردیف‌ و کاهش‌ یا افزایش‌ سقف‌ اعتبار ردیفها در محدوده اعتبارات‌ مصوب‌ اقدام‌ نماید، به نحوی‌ که حداکثر تسهیلات‌ لازم‌ دراجرای‌ قانون‌ مذکور فراهم‌ شده و اختلالی‌ در اداره امور مراکز درمانی‌، بهداشتی‌ و آموزشی‌ حاصل‌ نشود.

سازمان‌ بیمه خدمات‌ درمانی‌ مکلف‌ است‌ در سال‌ 1382 تمامی‌ اعتبارات‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به بیمه درمان‌ را صرفاً جهت‌ درمان‌ بیمه شدگان‌ هزینه نماید.

اجرای‌ قانون‌ بیمه همگانی‌ خدمات‌ درمانی‌ کشور
55 تبصره 10 قانون بودجه سال 1382 کل کشور ب‌ – در اجرای‌ ماده (193) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و قانون‌ مجازات‌ خودداری‌ از کمک‌ به مصدومین‌ و رفع‌ مخاطرات‌ جانی‌ مصوب‌ 5/3/1354، تمامی‌ بیمارستانها و مراکز درمانی‌ باید نسبت‌ به پذیرش‌ مصدومان‌ ناشی‌ از حوادث‌ و سوانح‌ اقدام‌ نمایند. کلیه شرکتهای‌ بیمه گر تجاری‌ مکلفند بر مبنای‌ قرارداد منعقد شده با بیمه شده ، هزینه های‌ مربوط‌ به درمان‌ بیمه شده خود را بلافاصله بدون‌ هیچ‌ قید و شرط‌ دیگری‌ با ارائه صورتحساب‌ از بیمارستان‌ و مراکز درمانی‌ مربوط‌ براساس‌ تعرفه های‌ موضوع‌ ماده (8) قانون‌ بیمه همگانی‌ خدمات‌ درمانی‌ مصوب‌ 3/8/1373 پرداخت‌ نمایند.

هزینه های‌ مصدومانی‌ که تحت‌ پوشش‌ بیمه حوادث‌ و سوانح‌ نیستند، از محل‌ ردیف‌ متمرکز 129086 وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ تأمین‌ خواهد شد.

آئین‌نامه اجرائی‌ این‌ بند با پیشنهاد مشترک‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه ریزی‌ کشور، وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و بیمه مرکزی‌ ایران‌ به تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد.

احکام‌ قانونی‌ این‌ بند از تبصره (10) عیناً در مورد بیماران‌ اورژانسی‌ غیرمصدوم‌ نیز باید اجرا گردد، تخلف‌ از این‌ حکم‌ به منزله تخلف‌ قانونی‌ است‌ و پیگرد کیفری‌ دارد.

اجرای‌ ماده (193) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و قانون‌ مجازات‌ خودداری‌ از کمک‌ به مصدومین‌ و رفع‌ مخاطرات‌ جانی‌
56 تبصره 10 قانون بودجه سال 1382 کل کشور ت‌ – دولت‌ مکلف‌ است‌ در سال‌ 1382 نسبت‌ به بیمه نمودن‌ کلیه افرادی‌ که تحت‌ پوشش‌ هیچ‌ گونه بیمه درمانی‌ قرار ندارند، اقدام‌ نموده و آنها را به طور رایگان‌ بیمه نماید. این‌ بیماران‌ به هنگام‌ بستری‌ شدن‌ در بیمارستانهای‌ دولتی‌، بیست‌ و پنج‌ درصد (25%) فرانشیز خواهند پرداخت‌. بیمه همگانی آحاد جامعه
57 تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 کل کشور ی – مبلغ هشتاد میلیارد (000 000 000 80) ریال از محل اعتبار ردیفهای 104001، 106001، 111195 ، 132500 و 111120 قسمت چهارم پیوست این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری، لشکری و مستمری بگیران تأمین اجتماعی طبق ضوابطی که با‌پیشنهاد شورای عالی بیمه درمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اختصاص می‌یابد. بیمه درمانی مکمل بازنشستگان
58 تبصره 10 قانون بودجه سال 1381 کل کشور ‌الف – در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373.8.3، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند در‌طول سال 1381 با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به هرگونه جابجائی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف‌ها در‌محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی،‌بهداشتی و آموزشی حاصل نشود.

‌سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1381 تمامی اعتبارات ردیف‌های مربوط به بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه‌نماید.

اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
59 تبصره 10 قانون بودجه سال 1381 کل کشور ب – در اجرای ماده (193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون خودداری از کمک به‌مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354.3.5، تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی باید نسبت به پذیرش مصدومین ناشی از حوادث و سوانح‌اقدام نمایند. کلیه شرکتهای بیمه‌گر تجاری مکلفند بر مبنای قرارداد منعقده با بیمه‌شده هزینه‌های مربوط به درمان بیمه‌شده خود را با ارائه صورتحساب‌از بیمارستان و مراکز درمانی مربوط بر مبنای تعرفه‌های مصوب هیأت وزیران پرداخت نمایند.

‌هزینه‌های مصدومینی که تحت پوشش بیمه حوادث و سوانح نیستند از محل ردیف متمرکز 129086 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین‌خواهد شد.

اجرای ماده (193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون خودداری از کمک به‌مصدومین و رفع مخاطرات جانی
60 تبصره 10 قانون بودجه سال 1381 کل کشور ‌هـ – دولت موظف است در سال 1381 نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که تحت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار ندارند اقدام نموده و آنها را به‌طور رایگان بیمه نماید.

این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستانهای دولتی بیست و پنج درصد (25%) فرانشیز خواهند پرداخت.

بیمه همگانی آحاد جامعه
61 تبصره 4 قانون بودجه سال 1380 کل کشور ‌الف – به‌منظور اعمال سیاست‌های خاص حمایت از بازنشستگان و نیز توسعه مشارکت زنان و جوانان در امور مختلف کشور، اجازه داده می‌شود‌اعتبار منظور در ردیف 503039 به مبلغ سی میلیارد (000 000 000 30) ریال، ردیف 101039 به مبلغ بیست و پنج میلیارد (000 000 000 25)‌ریال، ردیف 101042 به مبلغ سی و پنج میلیارد (000 000 000 35) ریال و ردیف 101044 به مبلغ سی و پنج میلیارد (000 000 000 35) ریال در قسمت چهارم این قانون براساس موارد ذیل هزینه گردد: …

3 – مبلغ سی میلیارد (000 000 000 30) ریال از محل اعتبار ردیف 503039 قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری بگیران اختصاص می‌یابد.

بیمه درمانی مکمل بازنشستگان
62 تبصره 10 قانون بودجه سال 1380 کل کشور و –

1- دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، سهم بازنشستگان و موظفین را‌از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله به حساب سازمان مذکور واریز نمایند.

‌دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با مؤسسات بیمه‌گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله معادل دو نهم‌آن را به حساب سازمان فوق‌الذکر و مابقی آن را به مؤسسه بیمه‌گر طرف قرارداد پرداخت نمایند.

‌سازمانهای بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی موظفند خدمات درمانی دوران بازنشستگی و پرداخت مستمری، مستمری‌بگیران را ارائه نمایند.

2- سهم دولت بابت بیمه درمان کارمندان و سهم بازنشستگان و موظفین که تحت ردیف 129088 قسمت چهارم این قانون منظور شده است با‌رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حسب مورد دراختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا‌دستگاههای اجرائی که طرف قرارداد با مؤسسات بیمه‌گر دیگر هستند قرار خواهد گرفت.

نحوه تأدیه حق بیمه
63 تبصره 10 قانون بودجه سال 1380 کل کشور ‌ز – در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373.8.3، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند در طول‌سال 1380 با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به هرگونه جابجائی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف‌ها در‌محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی و‌بهداشتی، آموزشی حاصل نشود.

‌سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1380 تمامی اعتبارات ردیف‌های مربوط به بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه‌شدگان هزینه نماید.

اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
64 تبصره 4 قانون بودجه سال 1379 کل کشور ‌الف – به‌منظور اعمال سیاست‌های خاص حمایت از بازنشستگان و نیز توسعه مشارکت زنان و جوانان در امور مختلف کشور، اجازه داده می‌شود‌اعتبار منظور در ردیف‌های 503039، 101039، 101016 قسمت چهارم این قانون براساس موارد ذیل هزینه گردد: …

2- مبلغ سی میلیارد (000 000 000 30) ریال جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری و لشکری.

بیمه درمانی مکمل بازنشستگان
65 تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 کل کشور و-

1- دستگاه‌های اجرائی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، سهم بازنشستگان و موظفین را‌از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله به حساب سازمان مذکور واریز نمایند.

‌دستگاه‌های اجرائی طرف قرارداد با مؤسسات بیمه‌گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله معادل دو نهم‌آن را به حساب سازمان فوق‌الذکر و مابقی آن را به مؤسسه بیمه‌گر طرف قرارداد پرداخت نمایند.

‌سازمانهای بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی موظفند خدمات درمانی دوران بازنشستگی و پرداخت مستمری، مستمری‌بگیران را ارائه نمایند.

2- سهم دولت بابت بیمه درمان کارمندان و سهم بازنشستگان و موظفین که تحت ردیف 129088 قسمت چهارم این قانون منظور شده است با‌رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی توسط سازمان برنامه و بودجه حسب مورد دراختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا دستگاه‌های اجرائی که طرف قرارداد با مؤسسات بیمه‌گر دیگر هستند قرار خواهد گرفت.

نحوه تأدیه حق سرانه بیمه درمان
66 تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 کل کشور ‌ز – درجهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند در طول سال 1379 با موافقت‌سازمان برنامه و بودجه نسبت به هرگونه جابجائی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف‌ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به‌نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی و بهداشتی، آموزشی حاصل نشود.

‌سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1379 تمامی اعتبارات ردیف‌های مربوط به بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه‌شدگان هزینه نماید.

اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
67 تبصره 4 قانون بودجه سال 1378 کل کشور ‌الف – به منظور اعمال سیاست‌های خاص حمایت از روستائیان و بازنشستگان و نیز توسعه مشارکت جوانان در امور مختلف کشور، اجازه داده‌می‌شود اعتبار منظور در ردیف‌های 503037، 503038، 113631 ، 114007 ، 503446 ، 503447 ، 503448، 503449، 503450 ، 503452 ،503453 و 503456 قسمت چهارم این قانون براساس موارد ذیل هزینه گردد: …

3 – مبلغ سی میلیارد (000 000 000 30) ریال برای اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری و لشکری.

بیمه درمانی مکمل بازنشستگان
68 تبصره 10 قانون بودجه سال 1378 کل کشور و-

1 – دستگاه‌های اجرائی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، سهم بازنشستگان و موظفین را ‌از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله به حساب سازمان مذکور واریز نمایند.

‌دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با موسسات بیمه‌گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله معادل دو نهم‌آن را به حساب سازمان فوق‌الذکر و مابقی آن را به موسسه بیمه‌گر طرف قرارداد پرداخت نمایند.

‌سازمانهای بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی موظفند خدمات درمانی دوران بازنشستگی و پرداخت مستمری، مستمری‌بگیران را ارائه نمایند.

2 – سهم دولت بابت بیمه درمان کارمندان و سهم بازنشستگان و موظفین که تحت ردیف 129088 قسمت چهارم این قانون منظور شده‌است با‌رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی توسط سازمان برنامه وبودجه حسب مورد دراختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا دستگاههای‌اجرائی که طرف قرار داد با موسسات بیمه‌گر دیگر هستند قرار خواهد گرفت.

‌کلیه دستگاههای اجرائی غیر از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی و موسساتی که با تأمین اجتماعی قرارداد دارند مکلفند حق‌سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، سهم بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله به حساب سازمان بیمه خدمات درمانی واریز نمایند.‌ دستگاه‌های اجرایی که با موسسات دیگر قرارداد دارند باید حق سرانه بیمه درمان را از بودجه خود پرداخت کنند.

نحوه تأدیه حق سرانه بیمه درمان
69 تبصره 10 قانون بودجه سال 1378 کل کشور ‌ز – در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند در طول سال 1378 با موافقت سازمان برنامه و بودجه نسبت به هرگونه جابجائی، تغییر ردیف وکاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف‌ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی و بهداشتی، ‌آموزشی حاصل نشود.

‌سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1378 تمامی اعتبارات ردیف‌های مربوط به درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید.

اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
70 تبصره 11 قانون بودجه سال 1378 کل کشور ج- …

‌در سال 1378 حق بیمه خدمات درمانی افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی در ردیف جداگانه‌ای منظور و مستقیماً در اختیار سازمان بهزیستی قرار‌می‌گیرد.

پیش‌بینی اعتبار حق بیمه سازمان بهزیستی
71 تبصره 24 قانون بودجه سال 1378 کل کشور 6 – به‌منظور افزایش بهره‌وری در بیمارستان‌های تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمارستان‌های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، کلیه بیمارستان‌ها از هرنوع فوق‌الذکر موظفند کلیه بیماران غیر از نظام بیمه درمانی خود را مورد پذیرش قرارداده و هزینه متعارف درمان را از سازمان مربوطه اخذ نماید. وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی موظف است تا 15 فروردین سال 1378 آیین‌نامه هماهنگی مربوط به چگونگی عمل بین دو ‌سازمان بیمه‌کننده را تصویب نماید. درآمد حاصله در هریک از سازمان‌های بیمه‌کننده از محل خدمات به سازمان بیمه کننده دیگر به عنوان هزینه به صورت صددرصد (100%) دراختیار سازمان مربوطه قرار می‌گیرد. عمومی شدن بیمارستان‌ها
72 تبصره 4 قانون بودجه سال 1377 کل کشور ‌الف – به منظور افزایش اشتغال مولد و اعمال سیاستهای خاص حمایت از روستاییان و بازنشستگان و نیز توسعه مشارکت جوانان درامور مختلف‌کشور، اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیفهای 503035 ، 503036 ، 503037 ، 503038 و 503039 قسمت چهارم این قانون براساس موارد ذیل‌هزینه گردد: …

4 – مبلغ دویست میلیارد (000 000 000 200) ریال برای تعمیم بیمه خدمات درمانی روستاییان و دیگر اقشار.

5 – مبلغ سی میلیارد (000 000 000 30) ریال برای اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری و لشکری.

بیمه خدمات درمانی روستاییان و دیگر اقشار
73 تبصره 10 قانون بودجه سال 1377 کل کشور ط –

1 – دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان را از حقوق ماهانه کسر و‌بلافاصله به حساب سازمان مذکور واریز نمایند.

‌دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با موسسات بیمه‌گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله معادل دو نهم‌آن را به حساب سازمان فوق‌الذکر و مابقی آن را به موسسه بیمه‌گر طرف قرارداد پرداخت نماید.

‌سازمانهای بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی موظفند خدمات درمانی دوران بازنشستگی و پرداخت مستمری، مستمری‌بگیران را ارائه نمایند.

2 – سهم دولت بابت بیمه درمان کارمندان که تحت ردیف 129088 قسمت چهارم این قانون منظور شده است با رعایت نصاب تعیین شده در‌قانون بیمه همگانی توسط سازمان برنامه وبودجه حسب مورد دراختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا دستگاه‌های اجرایی که طرف قرار داد با‌موسسات بیمه‌گر دیگر هستند قرار خواهد گرفت.

نحوه تأدیه حق سرانه بیمه درمان
74 تبصره 10 قانون بودجه سال 1377 کل کشور ک – در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی می‌تواند در طول سال 1377 با موافقت‌سازمان برنامه وبودجه نسبت به هرگونه جابه جایی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید. به‌نحوی که حداکثر تسهیلات لازم دراجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی و بهداشتی، آموزشی حاصل نشود. اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
75 تبصره 11 قانون بودجه سال 1377 کل کشور اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف 503030 قسمت چهارم این قانون به‌منظور نیل به عدالت اجتماعی از طریق ایجاد پوشش مناسب‌بیمه خدمات درمانی و تقویت قدرت خرید و بهبود معیشت خانوارهای کم درآمد کشور [‌ده‌درصد (10%) جمعیت که دارای پایین‌ترین میزان درآمد‌هستند] هزینه گردد.

‌به‌ترتیب ششصد و چهل میلیارد (000 000 000 640) ریال و هشتاد میلیارد (000 000 000 80) ریال از اعتبار مذکور در این تبصره برای اقدامات و پوشش خدماتی امور مربوط به حمایت از کودکان و خانواده‌های نیازمند‌بی‌سرپرست یا دارای سرپرست زن، از کارافتادگان و معلولان نیازمند و خانواده‌های زندانیان و معتادانی که در مراکز بازپروری نگهداری می‌شوند و‌آسیب‌دیدگان از زلزله و حوادث غیرمترقبه، دراختیار کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی قرار میگیرد تا براساس هدفهای این تبصره و طبق‌موافقتنامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌گردد به مصرف برسد.

‌مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد (000 000 000 180) ریال از اعتبارات این تبصره در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا به تشخیص خود به دستگاههای ذیربط‌و موسسات عام‌المنفعه اختصاص دهد.

‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ایجاد پوشش مناسب‌بیمه خدمات درمانی
76 تبصره 10 قانون بودجه سال 1376 کل کشور ی –

1- دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را‌ازحقوق ماهانه کسر و بلافاصله به حساب سازمان مذکور واریز نمایند. دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با موسسات بیمه‌گر دیگر مکلفند حق سرانه‌بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق‌الذکر و مابقی آن را به موسسه بیمه‌گر طرف قرارداد‌پرداخت نماید.

‌سازمان‌های بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی موظفند خدمات درمانی دوران بازنشستگی و پرداخت مستمری مستمری‌بگیران را ارایه نمایند.

2- سهم دولت بابت بیمه درمان کارمندان، بازنشستگان و موظفین که تحت ردیف 129088 قسمت چهارم این قانون منظور شده است با رعایت‌نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی توسط سازمان برنامه و بودجه حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی و یا دستگاههای اجرایی که‌طرف قرارداد با موسسات بیمه‌گر دیگر هستند قرار خواهد گرفت.

نحوه تأدیه حق سرانه بیمه درمان
77 تبصره 10 قانون بودجه سال 1376 کل کشور ل – اعتبار مندرج در ردیف 129049 قسمت چهارم این قانون موضوع بیمه اقشار نیازمند متناسب با تعداد افراد واجد شرایط که توسط کمیته امداد‌امام خمینی (‌ره) ومطابق قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تحت پوشش قرار می‌گیرند، به کمیته امداد امام خمینی (‌ره) پرداخت خواهد شد.‌ در صورت عدم جذب اعتبار در هر تخصیص شش ماهه سازمان برنامه و بودجه مکلف است اعتبار ابلاغی باقیمانده را جهت توزیع بین دانشگاههای‌علوم پزشکی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخصیص دهد. پیش‌بینی اعتبار برای بیمه اقشار نیازمند
78 تبصره 10 قانون بودجه سال 1376 کل کشور ن – در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی می‌تواند در طول سال 1376 با موافقت‌سازمان برنامه و بودجه نسبت به هرگونه جابه‌جایی، تغییر ردیف، و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف‌ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید به‌نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی و بهداشتی، آموزشی حاصل نشود. اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
79 تبصره 10 قانون بودجه سال 1375 کل کشور ک – اعتبار مربوط به سرانه بیمه درمان کارمندان (‌سهم دولت)، موضوع ردیف 129088 به منظور ترمیم اعتبار برنامه بیمه درمان کارمندان دولت (‌مشمولین قانون استخدام کشوری) به شماره طبقه‌بندی 30417000، حسب پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی (‌ملی) و تأیید سازمان برنامه و بودجه، به‌سرجمع اعتبارات برنامه مذکور در هر یک از دستگاه‌های ذیربط اضافه خواهد شد. پیش‌بینی اعتبار برای بیمه درمان کارمندان
80 تبصره 10 قانون بودجه سال 1375 کل کشور م – اعتبار مندرج در ردیف 129049 قسمت چهارم این قانون، موضوع بیمه اقشار نیازمند متناسب با تعداد افراد واجد شرایط که توسط کمیته امداد‌امام خمینی (‌ره) و مطابق قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تحت پوشش قرار می‌گیرند، به کمیته امداد امام پرداخت خواهد شد. در صورت‌عدم جذب اعتبار در هر تخصیص شش‌ماهه سازمان برنامه و بودجه مکلف است اعتبار ابلاغی باقیمانده را جهت توزیع بین دانشگاه‌های علوم پزشکی‌به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخصیص دهد. پیش‌بینی اعتبار بیمه اقشار نیازمند
81 تبصره 10 قانون بودجه سال 1375 کل کشور ع – در جهت اجرای قانون بیمه همگانی، سازمان برنامه و بودجه موظف است در طول سال 1375، با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، (‌به جز ردیف 129081 قسمت چهارم این قانون – یارانه دارو) نسبت به هر گونه جابه‌جایی، تغییر ردیف، ایجاد ردیف جدید و کاهش یا ‌افزایش سقف ردیف‌ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در‌ اداره امور مراکز درمانی و بهداشتی آموزشی حاصل نشود. اجرای قانون بیمه همگانی
82 تبصره 10 قانون بودجه سال 1374 کل کشور ک – اعتبار مربوط به سرانه بیمه درمان کارمندان (‌سهم دولت) موضوع ردیف 129088 به تناسب تعداد بیمه شدگان هر یک از دستگاه‌های اجرایی‌و بر اساس حق بیمه سرانه مصوب شورای عالی بیمه خدمات درمانی، به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان برنامه و‌بودجه حسب مورد به سازمان تأمین خدمات درمانی در چارچوب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور که به ارائه خدمات بیمه درمان کارکنان آن‌دستگاه متعهد می‌شوند، پرداخت می‌گردد. سرانه بیمه کارمندان (‌سهم مستخدم) مستقیماً توسط دستگاه اجرایی ذیربط از محل حقوق و مزایای‌مستخدم به سازمان بیمه‌گر پرداخت خواهد شد. آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد. پیش‌بینی اعتبار مربوط به سرانه بیمه درمان کارمندان
83 تبصره 10 قانون بودجه سال 1374 کل کشور م – اعتبار مندرج در ردیف 129049 قسمت چهارم این قانون موضوع بیمه اقشار آسیب‌پذیر متناسب با تعداد افراد واجد شرایط که توسط کمیته‌امداد امام خمینی(‌ره) و مطابق قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تحت پوشش قرار می‌گیرند به کمیته امداد پرداخت خواهد شد. در صورت‌عدم جذب اعتبار در هر تخصیص شش ماهه اعتبار ابلاغی باقیمانده جهت توزیع بین دانشگاه‌های علوم پزشکی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی پرداخت خواهد شد. پیش‌بینی اعتبار مربوط بیمه اقشار آسیب‌پذیر
84 تبصره 10 قانون بودجه سال 1374 کل کشور ن – دولت موظف است جانبازان و افراد تحت تکفل آن‌ها را در سال 1374 با اولویت تحت پوشش بیمه همگانی خدمات درمانی قرار دهد. حق‌سرانه مربوطه مطابق گروه‌های شغلی مذکور در ماده (13) قانون بیمه حسب مورد از ردیف مربوطه تأمین خواهد شد. اعتبار مربوط به بیمه مضاعف(‌تکمیلی) و درمان‌های خاص جانبازان توسط بنیاد جانبازان تأمین خواهد شد. بیمه جانبازان و افراد تحت تکفل آن‌ها
85 تبصره 10 قانون بودجه سال 1374 کل کشور ع – در راستای اجرای قانون بیمه همگانی سازمان برنامه و بودجه موظف است در طول سال 1374 با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی نسبت به هرگونه جابجایی، تغییر ردیف، ایجاد ردیف جدید و کاهش یا افزایش سقف ردیف‌ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید به‌نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی، و بهداشتی آموزشی حاصل نشود. اجرای قانون بیمه همگانی
86 تبصره 10 قانون بودجه سال 1373 کل کشور ج – معادل درآمدهای اکتسابی هر یک از سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1365.5.7 مجلس شورای اسلامی و درآمد حاصل از قراردادهای خاص موضوع قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب 1351.12.27 پس از واریز به خزانه‌داری کل از محل اعتبار درآمد اختصاصی موضوع ردیف 129000 قسمت‌چهارم این قانون در اختیار سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان ذیربط قرار می‌گیرد.

‌بیست درصد (20%) از منابع فوق جهت ایجاد فاضلاب و دستگاه زباله‌سوز و تأمین بهداشت محیط بیمارستانها و تعمیر و تکمیل خانه‌های بهداشت و‌مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی اختصاص می‌یابد.

‌آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه‌و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تعیین تکلیف در خصوص درآمد حاصل از قراردادهای خاص موضوع قانون تأمین خدمات‌درمانی
87 تبصره 10 قانون بودجه سال 1373 کل کشور ی – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتها و کارخانجات و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در سال 1373 در صورتی که‌بخواهند طبق ضوابط، بیمارستان اختصاصی ایجاد کنند موظفند حق بیمه درمانی و غیر درمانی کارکنان خواهد را به سازمان تأمین اجتماعی و یا وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت نمایند. تعیین تکلیف حق بیمه درمانی و غیردرمانی کارکنان دولت در بیمارستان‌های اختصاصی
88 تبصره 10 قانون بودجه سال 1372 کل کشور ج – معادل درآمدهای اکتسابی هر یک از سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1365.5.7 مجلس شورای اسلامی و درآمد حاصل از قراردادهای خاص موضوع قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب 1351.12.27 پس از واریز به خزانه از محل درآمد اختصاصی ردیف 129000 قسمت چهارم این قانون در اختیار‌سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان ذیربط قرار می‌گیرد.

‌بیست درصد (20%) از منابع فوق جهت ایجاد فاضلاب و دستگاه زباله‌سوز و تأمین بهداشت محیط بیمارستانها و تعمیر و تکمیل خانه‌های بهداشت و‌مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی اختصاص می‌یابد.

‌آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و‌بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تعیین تکلیف در خصوص درآمد حاصل از قراردادهای خاص موضوع قانون تأمین خدمات‌درمانی
89 تبصره 10 قانون بودجه سال 1372 کل کشور ک – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتها و کارخانجات و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در صورتی که بخواهند طبق‌ضوابط ایجاد بیمارستان اختصاصی بنمایند موظفند حق بیمه غیر درمانی کارکنان خود را کمافی‌السابق به سازمان تأمین اجتماعی و یا وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی پرداخت نمایند. تعیین تکلیف حق بیمه غیردرمانی کارکنان دولت در بیمارستان‌های اختصاصی
90 تبصره 10 قانون بودجه سال 1371 کل کشور ‌د – معادل درآمدهای اکتسابی هر یک از سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1365.5.7 مجلس شورای اسلامی و درآمد حاصل از قراردادهای خاص موضوع قانون تأمین خدمات‌درمانی مستخدمین دولت مصوب 1351.12.27 پس از واریز به خزانه از محل درآمد اختصاصی ردیف 129000 قسمت چهارم این قانون در اختیار‌سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان ذیربط قرار می‌گیرد تا بر حسب آیین‌نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و‌بودجه به مصرف برسد.

‌بیست درصد (20%) از منابع فوق جهت ایجاد تأسیسات تصفیه فاضلاب، دستگاه زباله‌سوز و تأمین بهداشت محیط بیمارستانها، تعمیر و تکمیل‌خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی اختصاص می‌یابد.

‌گزارش عملیات اجرایی موضوع بیست درصد (20%) اعتبار این بند که حداکثر مبلغ بیست و سه میلیارد و شصت و شش میلیون (23066000000)‌ریال می‌باشد در استانها هر چهار ماه یک بار به نمایندگان هر استان و کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

‌آیین‌نامه اجرایی موضوع بیست درصد (20%) اعتبار بند “‌د” این تبصره حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تعیین تکلیف در خصوص درآمد حاصل از قراردادهای خاص موضوع قانون تأمین خدمات‌درمانی
نظر خود را در مورد مطلب فوق بیان دارید:

فیلدهایی که وارد کردن آن ها اجباری است با علامت * مشخص شده اند. ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*